Behandling

KBT

KBT är en evidensbaserad behandlingsmetod som framförallt har god effekt gällande tvång/OCD, stress, sömnsvårigheter, ångest (generell ångest, specifik fobi, social fobi). Vi fokuserar framförallt på det som är aktuellt för dig här och nu och på hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop. KBT är ett samarbete där du är experten på dig själv och din problematik, jag är experten på metoden. Vi arbetar manualbaserat och du förväntas göra hemuppgifter mellan tillfällena. 


En manualbaserad behandling tar cirka 10-15 gånger. Ibland går det fortare, ibland behövs mer tid. KBT går även bra att arbeta med via chatt/mail.

PDT

Psykodynamisk terapi innebär att vi arbetar mer med dina tidigare erfarenheter för att förstå hur dessa har betydelse för hur du handlar och reagerar idag. Psykodynamisk terapi är lämpligt för ett mer långsiktigt arbete.

Stödsamtal

Ibland kan vi vara i behov av stöd t.ex. i samband med en kris, eller kanske vi har en anhörig som lider av psykisk ohälsa, allvarlig sjukdom eller  som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi kanske har ett barn som vi känner stark oro för och behöver stöd i föräldrarrollen. Det kanske är så att vi behöver vård/behandling men inte vet riktigt vad eller vart vi ska vända oss. Vi kanske inte har tid, råd eller kraft till att genomföra en hel behandling men behöver stöd i vardagen. Då kan ett eller ett par stödsamtal vara oss behjälpliga.

Svårt att bestämma dig?

Ingen fara, det är helt förståeligt! Oavsett vilken metod vi väljer så börjar vi alltid med en kartläggning och bedömningsfas, där vi försöker komma fram till vad som skulle passa just dig och din problematik. 

Hur länge och hur ofta?

Hur lång eller intensiv en behandlingskontakt blir bestämmer vi tillsammans. En del trivs med att fortsätta så länge det känns meningsfullt, andra vill ha en färdig planering från början.  Det viktigaste för mig, är att upplägget känns bekvämt för dig. 


Traditionellt så innebär en terapi att ses en gång i veckan, men vi bestämmer detta utifrån dina önskemål, behov och ekonomiska/praktiska förutsättningar.


Stödsamtal och boostersessioner bokas för enstaka tillfällen och/eller med längre mellanrum.