Om mig

Om mig

Mitt namn är Rebecka Björklund och jag har arbetat som psykolog sedan min examen januari 2013 (som legitimerad psykolog sedan 2014).


Jag är utbildad inom såväl Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som Psykodynamisk terapi (PDT) och är bekväm med att arbeta utifrån båda metoderna. Mina första år arbetade jag inom Barn- och Ungdomspsykiatrin (2013-2016), därefter har jag arbetat inom primärvården (vårdcentral för vuxna och Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar). Jag arbetar både med barn, ungdomar och vuxna. Jag har erfarenhet av utredning av neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, autismspektrumstörningar) och att arbeta med stöd och behandling till/med personer som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. I mitt arbete är jag mån om att arbeta evidensbaserat men samtidigt vara flexibel och kreativ. Det är individens behov som ska vara i centrum. Det är därför jag valt att arbeta privat, för att känna att jag kan ge de bästa förutsättningarna för att ge min fulla uppmärksamhet, tid och engagemang till den som är i behov av psykologisk behandling. 


Jag är med i Meela, ett projekt som går ut på att matcha klienter och terapeuter med varandra.

KVALIFIKATIONER


År i verksamheten: 9+

Utbildning: Psykologprogrammet, Umeå universitet

Examensår: 2013

Legitimation: 2014