Priser

Prissättning

Provsamtal 1 timme Digitalt Video- 500 kr


Psykologisk behandling eller stödsamtal 1 timme Digitalt Video - 800 kr


Psykologisk behandling eller stödsamtal Mail/chatt 1 timme/vecka- 600 kr 


KBT behandling Barn/Ungdom Video 45 min - 800 kr

Föräldrastöd ingår när så önskas från både barn/ungdom och förälder.


Psykologisk behandling Video Booster- 500 kr

För dig som tidigare genomgått en KBT-behandling hos mig, t.ex. genom Landstinget och behöver en eller par boostersessioner.


Psykologisk behandling St Eriksplan eller Södermalm 1 timme - 1250 kr


Familjebesök 75 minuter St Eriksplan eller Södermalm- 1500 kr


All privat vård är momsfri!

Priserna gäller vård hos Psykolog Rebecka Björklund AB som är ett privat företag. Du har alltid möjlighet att söka dig till din vårdcentral/husläkare för vård inom landstingstaxan.


Ibland kan det gå att få privata samtal finansierade eller subventionerade genom t.ex. arbetsgivare eller försäkringsbolag (hemförsäkring). Kontakta din arbetsgivare eller ditt bolag för att se vad som gäller för dig.


Om du har frikort eller är 18-19 år gammal kan du erbjudas gratis chattbehandling (KBT) genom Mendly. Hör av dig till supporten på Mendly så hjälper de dig att få kontakt med mig!