Priser

Prissättning

Psykologisk behandling eller stödsamtal 1 timme Digitalt Video - 800 kr


Psykologisk behandling eller stödsamtal via chatt/asynkron chatt 1 timme - 600 kr (0.5 timme - 300 kr) 

Kommunikation kan ske vid ett tillfälle eller delas upp vid flera tillfällen.


KBT behandling Barn/Ungdom Video 45 min - 800 kr

Föräldrastöd på telefon ingår om så önskas från både barn/ungdom och förälder. Behandling med barn/ungdom under 18 måste alltid ske med vårdnadshavares tillstånd.


Psykologisk behandling Video Booster- 600 kr

För dig som tidigare genomgått en KBT-behandling hos mig, t.ex. genom landstinget och behöver en eller par boostersessioner.


Psykologisk behandling St Eriksplan eller Södermalm 45 minuter - 1100 kr


Önskar du längre eller kortare sessioner kan detta alltid ordnas. Om du har frågor, maila eller boka in en kostnadsfri konsultation på telefon. Var dock försiktig med att dela med dig av känslig information över mail.


All privat vård är momsfri!

Priserna gäller vård hos Psykolog Rebecka Björklund AB som är ett privat företag. Du har alltid möjlighet att söka dig till din vårdcentral/husläkare för vård inom landstingstaxan.


Ibland kan det gå att få privata samtal finansierade eller subventionerade genom t.ex. arbetsgivare eller försäkringsbolag (hemförsäkring). Kontakta din arbetsgivare eller ditt bolag för att se vad som gäller för dig.